Veel gestelde vragen

Wat moet u meenemen?
Voor een bezoek aan de Dienstapotheek dient u de volgende benodigdheden meer te nemen:

  • Geldig recept
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Voldoende contant geld of pinpas voor evt. rekeningen.
Voor hoe lang krijgt u medicijnen mee?
Wij leveren spoedmedicatie gewoonlijk hooguit voor enkele dagen tot een week.

Voor het restant krijgt u een herhalingsrecept wat u kunt inleveren bij uw eigen apotheek, zodat de reguliere zorg in uw eigen apotheek plaatsvindt.

Hoe kunt u betalen?
Niet alle medicatie wordt door uw verzekering vergoed en in sommige gevallen dient er een eigen bijdrage betaald te worden. Neem in verband hiermee altijd een pinpas mee of voldoende contant geld.

Voor u en onze veiligheid vragen wij u zoveel mogelijk met uw pinpas te betalen.

Wat is ons tarief?

In verband met het spoedeisende karakter is het tarief voor een recept in de Dienstapotheek hoger dan in een gewone apotheek.

De kosten van uw recept worden door de Dienstapotheek rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U heeft hier dus geen omkijken naar. Houdt u er wel rekening mee dat sommige geneesmiddelen niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze dient u dan direct te voldoen in de Dienstapotheek. De kosten van deze geneesmiddelen vallen door het spoedeisende karakter wel hoger uit dan bij uw eigen apotheek.

De prijs die wij rekenen voor de aan u geleverde geneesmiddelen inclusief de bijbehorende zorg, is opgebouwd uit twee onderdelen: de geneesmiddelkosten en de zorgkosten.

Vanaf 1 september 2022 bedraagt het standaardtarief voor de zorgkosten € 42,68 (incl. BTW). Voor de geneesmiddelkosten hanteren wij de maximumprijs die door de overheid is vastgesteld.

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op:

  • Consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de Dienstapotheek
  • Niet verzekerde consumenten
  • De terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt

Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekeraar altijd goed door.

Medicatieveiligheid
Veiliger geneesmiddelgebruik door digitale informatie-uitwisseling
Jaarlijks belanden in Nederland 19.000 mensen door verkeerd geneesmiddelgebruik in een ziekenhuis. Een goede en snelle uitwisseling van geneesmiddelgegevens kan helpen fouten voorkomen.

Uw dossier
Uw apotheek en huisarts houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts bijvoorbeeld vast wat uw klachten zijn en hoe hij u heeft behandeld. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw apotheek en huisarts hebben die informatie nodig om u goed te kunnen helpen. Zo krijgt u bijvoorbeeld geen pillen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt of waarvoor u allergisch bent.

Electronisch uitwisselen
Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een andere apotheek of huisarts moet aankloppen, kan deze geen contact met uw eigen apotheek of huisarts opnemen om uw gegevens op te vragen. Toch wilt u ook dan graag zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Actuele informatie over uw medische gegevens kan daarbij helpen. Ook in spoedsituaties is het belangrijk dat uw belangrijkste medische gegevens snel beschikbaar zijn. Dat kan immers fouten voorkomen.

Daarom willen zorgverleners die u behandelen belangrijke medische gegevens elektronisch kunnen inzien. Zo is informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand. Ook ’s avonds en in het weekend. Apotheken, dienstapotheken, huisartsen en huisartsenposten kunnen hierbij gebruik maken van een speciaal netwerk. Dat netwerk is om uw privacy te waarborgen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen apotheek en huisarts. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar.

Alleen met uw toestemming
Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. U moet uw apotheek en huisarts eerst toestemming geven uw gegevens daarvoor beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

Heeft u nog geen toestemming gegeven, ga dan naar uw apotheek en huisarts en vraag hen u aan te melden. Ook kunt u per zorgverlener uw toestemming online regelen. Ga doorvoor naar www.ikgeeftoestemming.nl.

Wie gebruiken het netwerk?
Wilt u weten of uw apotheek en huisarts zijn aangesloten op het netwerk? Kijk dan op www.vzvz.nl/informatiepunt.

Telefoon

074-2596016

Email algemeen

midden-twente@dienst-apotheek.nl

Email voor recepten

recept@dienst-apotheek.nl

Locatie

Geerdinksweg 143B
7555 DL Hengelo